Kvalitetstjek af nationale cykelruter

Via puljen om en ”særlig indsats for de nationale cykelruter” har vi fået mulighed for at lave et kvalitetstjek af ca. 1/3 af det nationale rutenet, svarende til 1.500 km. Sammen med Vejdirektoratet har vi aftalt at fokusere på N3 – Hærvejsruten (formentlig den sydlige del), N5 – Østkystruten (hele ruten), N9 – Gedser-Helsingør (strækningen mellem Helsingør og København) og N12 – Limfjordsruten (hele ruten). Derudover skal vi undersøge et nyt forløb af N4 – Søndervig-København. Ruten går i dag går via Kalundborg-Aarhus, hvor der ikke længere er færgeforbindelse.

Kvalitetstjekket foregår på cykel og vil blive gennemført i løbet af 2017.

Puljen støtter også en række andre projekter på nationale ruter rundt om i landet. Alle projekter kan ses via dette link (pdf)

De nationale cykelruter kan ses via dette link (vælg cyklen i vinduet til venstre).