Medlemskab

Fremtidens rekreative cykelland

Danmark er et godt cykelland. Netværket af skiltede ruter er stort, der er næsten altid kort afstand til kyst og natur, og vores cykelbyer er nogle af verdens bedste.

Men i Dansk Cykelturisme mener vi, at vores rekreative cykelland skal blive langt bedre. For mange år er gået uden et strategisk fokus på området, og derfor har vi tabt terræn til de bedste lande på området.

Efterspørgslen efter gode rekreative cykeloplevelser er stigende. Markedet vokser år for år. Det samme gælder konkurrencen fra udenlandske destinationer. Rekreativ cykling er for alvor kommet på dagsordenen – som et værktøj til at skabe mere bæredygtig turisme og samtidigt skabe let tilgængelige, rekreative oplevelser for borgerne.

I Dansk Cykelturisme ser vi det som vores vigtigste opgave at samle trådene og give udviklingen af dansk cykelturisme en retning og en ambition. Vores overordnede formål er at udvikle cykelturismen i Danmark, at skabe sammenhæng mellem cykelturismeindsatser i Danmark og endelig at skabe vækst i turismeerhvervet via cykelturisme.

Et medlemskab af Dansk Cykelturisme giver adgang til følgende ydelser:

 • adgang til nyeste viden om cykelturisme
 • information om projektmuligheder og sparring på projektansøgninger
 • adgang til stort cykelturisme-netværk både i Danmark og i udlandet
 • mulighed for at få cykelruter gennemkørt og kvalitetstjekket
 • sparring på udvikling af nye cykelruter
 • mulighed for at deltage på cykelværtskabskurser
 • sparring på udvikling af cykelpakker og kontakt til turoperatører

Hent vores liste over aktuelle ydelser

Dansk Cykelturisme arbejder desuden med:

 • formidling af cykelruter og -oplevelser i Danmark på www.denmarkbybike.dk
 • udvikling af Fremtidens rekreative netværk – se www.knudepunkter.dk
 • koordinering af den internationale cykelturisme-markedsføring med VisitDenmark
 • og ikke mindst: mere politisk fokus på cykelturisme og rekreativ cykling

Kontingent

For offentlige myndigheder, organisationer og brancheforeninger: 10.000 kr./år

For individuelle erhvervsaktører: 5.000 kr./år

Kontakt

For mere information kontakt direktør Jesper Pørksen på 27 83 76 73 eller jesper@cykelturisme.dk