Medlemskab

Et endnu stærkere cykelland

Danmark er et rigtig godt cykelland. Netværket af skiltede ruter er stort, der er næsten altid kort afstand til kyst og natur, og vores cykelbyer er nogle af verdens bedste.

Men i Dansk Cykelturisme mener vi, at vores cykelland kan blive endnu bedre. Til gavn for ruteejerne, til gavn for turismevirksomhederne og vigtigst, til gavn for turisterne.

En cykelturist er nemlig ikke, hvad han var engang. I dag ser vi mange typer af cykelturister og turister på cykel ude på ruterne: Børnefamilier, vennegrupper og især modne par. Det stiller nye krav til infrastrukturen, servicen og formidlingen.

En cykelferie behøver ikke være en primitiv ferie. En cykelferie kan sagtens rime på god mad og en blød seng at sove i. Hvis vi ønsker flere cykelturister i Danmark, skal vi hele tiden udvikle vores cykelferieprodukt, så det stemmer overens med de mange forskellige målgruppers forventninger.

I Dansk Cykelturisme ønsker vi at samle trådene og give udviklingen af dansk cykelturisme en retning og en ambition. Vores overordnede formål er at udvikle cykelturismen i Danmark, at skabe sammenhæng mellem cykelturismeindsatser i Danmark og endelig at skabe vækst i turismeerhvervet via cykelturisme.

Et medlemskab af Dansk Cykelturisme giver adgang til følgende ydelser:

 • adgang til nyeste viden om cykelturisme
 • information om projektmuligheder og sparring på projektansøgninger
 • adgang til stort cykelturisme-netværk både i Danmark og i udlandet
 • mulighed for at få cykelruter gennemkørt og kvalitetstjekket
 • sparring på udvikling af nye cykelruter
 • mulighed for at deltage på cykelværtskabskurser
 • sparring på udvikling af cykelpakker og kontakt til turoperatører

Hent vores liste over aktuelle ydelser

Dansk Cykelturisme arbejder desuden med:

 • formidling af cykelruter og -oplevelser i Danmark på www.denmarkbybike.dk
 • udvikling af et nyt rekreativt cykelnetværk – se www.knudepunkter.nu
 • koordinering af den internationale cykelturisme-markedsføring med VisitDenmark
 • sikring af politisk opbakning til cykelturisme

Kontingent

For offentlige myndigheder, organisationer og brancheforeninger: 10.000 kr./år

For individuelle erhvervsaktører: 5.000 kr./år

Kontakt

For mere information konktakt sekretariatsleder Jesper Pørksen på 27 83 76 73 eller jesper@cykelturisme.dk