Privatlivsbeskyttelse

Persondatapolitik – Foreningen Dansk Cykelturisme

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Foreningen Dansk Cykelturisme
Rømersgade 5,
1362 København K
CVR. nr. 36146702

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Udsendelse af vores nyhedsbrev (kun til dem, der har tilmeldt sig dette)

Statistik over brug af cykelturisme.dk

Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Dit udtrykkelige samtykke med Foreningen Dansk Cykelturisme
 2. Behandlingen er nødvendig for at kunne yde en service, eksempelvis rådgivning, over for dig
 3. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Foreningen Dansk Cykelturisme, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.

Hvem deler vi vores oplysninger med?

 1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 2. Eksterne revisorer.
 3. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU?

Til udsendelse af vores nyhedsbrev anvender vi Mailchimp, som er beliggende i USA. Foreningen Dansk Cykelturisme har en databehandlingsaftale med Mailchimp, der sikrer overholdelse af persondataforordningen. Vi deler kun oplysninger med Mailchimp, der gør udsendelse af nyhedsbrevet muligt.

Hvor længe bevare vi oplysninger om dig?

Som nyhedsbrevsmodtager gemmes dine oplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Hvis du framelder dig, slettes dine data øjeblikkeligt.

Som kunde gemmes oplysninger tilknyttet en transaktion i 6 år som følge af Bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage?

Som modtager af vores nyhedsbrev eller samarbejdspartner, kunde m.m. har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger på mailchimp.com (nyhedsbrevsmodtagere)
 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Foreningen Dansk Cykelturisme i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
 • Du kan trække dit samtykke til indsamling af brugsstatistik tilbage her: Disable Google Analytics

Som samarbejdspartner, kunde m.m. til Foreningen Dansk Cykelturisme har du til enhver tid ret til at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Foreningen Dansk Cykelturisme slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Foreningen Dansk Cykelturisme behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/