Om Foreningen

Foreningens formål er:

  1. at udvikle cykelturismen og den rekreative cykling i Danmark, herunder understøtte de aktører, der arbejder inden for området
  2. at skabe sammenhæng mellem relevante indsatser inden for cykelturisme og rekreativ cykling i Danmark.

Foreningen er stiftet af Cyklistforbundet, VisitDenmark, Campingrådet, Dansk Turismefremme, Sydvestjysk Udviklingsforum og Østdansk Turisme i oktober 2014.

Hent de fulde vedtægter som pdf

Vision for cykellandet Danmark

I Dansk Cykelturisme arbejder vi ud fra den vision for cykellandet Danmark, som vi udarbejdede i forbindelse med foreningens opstart i 2015, og som blev godkendt i en lettere opdateret udgave på generalforsamlingen i 2019.

Visionen kan hentes her som pdf

Dansk Cykelturismes  netværk

Dansk Cykelturisme er medlem af følgende organisationer/netværk:

Foreningen har samarbejdsaftale med:

Og endelig er Dansk Cykelturisme:

Dansk Cykelturismes økonomi baserer sig på:

  • Medlemskontingenter
  • Indtægtsdækket virksomhed (fx ydelser og konsulentydelser)
  • Fondsmidler til projekter

Dansk Cykelturisme er ikke en offentlig virksomhed og modtager ikke støtte via Finansloven.

Interesseret i medlemskab? Se mere her.