Om os

Dansk Cykelturisme er landets førende vidensorganisation inden for cykelturisme og rekreativ cykling.

Vi har en bred vifte af medlemmer, som repræsenterer det nødvendige tværgående samarbejde mellem kommuner, destinationer, private aktører og nationale organisationer og statslige myndigheder.

Som ekspertfaglig spydspids gennem 10 år sikrer Dansk Cykelturisme en professionalisering af den danske indsats på feltet og skaber opmærksomhed om de mange gevinster ved at fremme cykelturisme og rekreativ cykling over hele landet.

Medlemmer

Dansk Cykelturisme er en medlemsforening. Blandt vores medlemmer findes både offentlige og private aktører. Som landsdækkende forening er vi selvfølgelig åbne for medlemmer fra hele landet.

En god del af vores tid bruger vi på at argumentere for mere fokus og flere investeringer i cykelturisme og rekreativ cykling. Jo flere vi taler på vegne af, desto stærkere stemme har vi. Derfor er vi meget glade for opbakningen fra alle vores medlemmer!

● Kommuner
● Destinationer
● Øvrige medlemmer

Vores netværk

I Dansk Cykelturisme har vi opbygget et stort og stærkt netværk af cykelturismeinteressenter og -eksperter fra hele verden. Som forening er vi medlem af følgende organisationer/netværk:

Foreningen har samarbejdsaftale med:

Siden 2016 har Dansk Cykelturisme været:

Vision for cykellandet Danmark

I Dansk Cykelturisme arbejder vi ud fra den vision for cykellandet Danmark, som vi udarbejdede i forbindelse med foreningens opstart i 2015, og som blev godkendt i en lettere opdateret udgave på generalforsamlingen i 2019. På generalforsamlingen i 2024 godkendte medlemmerne derudover en strategisk roadmap med fokusområder og kernefortælling for perioden 2024-2026.

Visionen kan hentes her som pdf

Den strategisk roadmap kan hentes her som pdf

Foreningens formål er:

  1. at udvikle cykelturismen og den rekreative cykling i Danmark, herunder understøtte de aktører, der arbejder inden for området
  2. at skabe sammenhæng mellem relevante indsatser inden for cykelturisme og rekreativ cykling i Danmark.

Foreningen er stiftet d. 22. oktober 2014 af Cyklistforbundet, VisitDenmark, Campingrådet, Dansk Turismefremme, Sydvestjysk Udviklingsforum og Østdansk Turisme.

Foreningens økonomi baserer sig på medlemskontingenter, fondsmidler øremærket til projekter samt indtægter fra salg af ydelser og timer. Dansk Cykelturisme modtager ingen anden offentlig støtte.

Vil du vide mere? Kontakt os gerne.

Jesper Pørksen
+45 27 83 76 73