Idekatalog for cykeltrafik

Cykelambassaden har udgivet et nyt opdateret online Idekatalog for cykeltrafik med best practice viden om planlægning for bedre forhold for cyklister. Dansk Cykelturisme har bidraget med viden og inspiration til idekataloget. Danmark er kendt verden over for vores høje andel af cyklister, men cykeltrafikken i Danmark er – på nær i de større byer  – faldende, så vi har behov for at udvikle cykeldanmark og gøre forholdene for cyklister endnu bedre. Ligeledes er der et behov for at forbedre forholdene for de mange danske og internationale cykelturister både før, under og efter besøget. Få masser af inspiration til det videre arbejde på www.idekatalogforcykeltrafik.dk