Rutetjek

Kvalitetstjek af cykelruter

En cykelrutes stand og kvalitet er afgørende for cykeloplevelsen. Mangler der skilte eller er underlaget dårligt, så ryger fornøjelsen hurtigt. Helst skal rutens tilstand være så god, at man blot kan koncentrere sig om at nyde og opleve.

Dansk Cykelturisme tilbyder forskellige former for rutetjek. Typisk består et rutetjek af 1) en gennemkørsel af ruten på cykel og 2) en rapport med observationer og forslag til forbedringer.

Vi anvender vores egen metode , når vi tjekker ruter. Manualen til test af ruter kan hentes her.

Rutetjekket kan også bruges i forbindelse med udvikling af nye cykelruter. Det kan være med til at sikre, at det er den bedst mulige rute, der afmærkes.

Rapporten

I rapporten beskrives og fotodokumenteres bl.a.:

  • manglende, ødelagte eller fejlplacerede skilte
  • huller i underlaget og andre forhindringer
  • generende beplantning
  • utrygge vejstrækninger og krydsninger
  • forældet information på info-tavler m.m.

Til hver observation medfølger et forslag til udbedring.

Priser

Gennemkørsel af rute:
Vi fakturerer ca. 200 kr/km (ekskl. moms) for gennemkørsel af en rute. Prisen afhænger af, hvor mange forskellige parametre, der skal tages med (skiltning, underlag, sikkerhed m.m.).

Rapport:
Prisen for rapporten afhænger af rutens længde samt – som ved gennemkørslen – af antallet af forskellige parametre, der skal beskrives og vurderes.

Kontakt Dansk Cykelturisme for et konkret tilbud.

Ønsker du selv at blive rutetester?

Sammen med WrisbergConsult tilbyder Dansk Cykelturisme et kursus for vejfolk og andre interesserede, som selv ønsker at teste cykelruter. Kurset gennemføres efter behov.

Pris: 2.500 kr/deltager (minimum 10 deltagere)

Læs mere her