Vision

Dansk Cykelturisme 2.0
I slutningen af 2017 besluttede bestyrelsen i Dansk Cykelturisme at tage vores vision op til revision. Den proces har vi indledt i 2018. Hvor vores tidligere vision kun omhandlede cykelferielandet Danmark, vil den nye også indeholde et bud på den rolle eller funktion, som Dansk Cykelturisme skal udføre i fremtiden.

På denne side kan I læse mere om processen samt finde relevante oplæg. Siden opdateres løbende.

Visionsprocessen blev officielt igangsat på foreningens generalforsamling i marts 2018. I september 2018 godkendte bestyrelsen et  oplæg, og i november 2018 var alle medlemmer af foreningen igen inviteret til at give deres besyv med.

Oplægget fra generalforsamlingen kan ses her.

Det godkendte oplæg, som blev præsenteret på medlemsmødet, kan ses her.

Hollandsk inspiration
Resultat af processen har indtil videre været bred opbakning til, at Dansk Cykelturisme udvikler og styrker sin rolle som koordinations- og videnscenter for cykelturisme i Danmark. På denne front har vi været meget inspireret af, hvordan cykelturismen er organiseret i Holland. Vi har især kigget nærmere på vores hollandske “søsterforening” Fietsplatform, der i godt og vel 25 år har udviklet, koordineret og formidlet hollandsk cykelturisme.

En anden inspiration fra Holland, som vi har taget til os, er deres måde at vejvise rekreativ cykelinfrastruktur på. I Holland og i øvrigt også i Belgien, hvor systemet først blev indført, er langt hovedparten af deres rekreative cykelnet vejvist via knuder og ikke ruter. Hvad det går ud på, ses bedst i denne video fra Holland (link til Vimeo).

Vi mener, at knudepunktsvejvisningen rummer en række klare fordele i forhold til vores nuværende måde at vejvise rekreativ cykelinfrastruktur på. Dette var der bred enighed om på medlemsmødet i november 2018. Derfor vil knudepunkter være et fokusområde i foreningens fremtidige arbejde.

Oplægget om knudepunkter, som blev præsenteret på medlemsmødet, kan ses her.

Generalforsamling 2019
I forlængelse af generalforsamlingen d. 28. marts gav vi en opdatering på vores strategiarbejde og skitserede samtidigt et projekt for implementering af knudepunktsvejvisning i Danmark.

Præsentationen fra dagen kan hentes her.