Vil vi cykle her?

Dansk Cykelturisme deltog i det første cykelstikursus udbudt af Vej-EU. Det fandt sted i Idrættens Hus d. 2. oktober 2018.

Kursusleder Martin Kristian  Kallesen slår formålet med kursusdagen fast fra morgenstunden: Det handler om at gøre forholdene for cyklister bedre. Hvordan gør man så det? Kan man slå op i en manual? Ja, det kan man. Begreber som kurveforløb, stopsigt og gradienter er vigtige at beskæftige sig med, men man kommer ikke uden om, at det i sidste ende handler om prioritering, dvs. politik.

Kommunefolk fra Bornholm, Slagelse, Aarhus, et par færdselsbetjente og en lille flok fra Supercykelstisekretariatet er samlet i Idrættens Hus. Anledningen er nyeste kursus hos Vej-EU, et kursus, der handler om at få styr på detaljerne, når det drejer sig om cykelstier.

Hvorfor er det så vigtig at få styr på detaljerne? Den anden kursusleder, Asger Fischer Mølgaard, fortæller, at det på den ene side handler om udnyttelsesgrad, trafiksikkerhed og fremkommelighed. På den anden side handler det om, at gode cykelstier og mere cykeltrafik kan medvirke til en sundere livsstil, mindre CO2-udledning og mindre trængsel på vejene.

Vi bliver hurtigt kastet ud i den første af dagens mange praktiske øvelser. Vi skal tegne cykelstier på kort, der viser forskellige vejsituationer. Det varer ikke længe, før vi rundt om bordene havner i dilemmaer, som der ikke findes faste svar på. Inden øvelsen er vi blevet bedt om at beskrive forskellige cyklisttyper, og nu skal vi tegne, hvordan de så vil cykle på de cykelstier, vi har tegnet. Vil vores landevejscyklister overhovedet cykle på dem? Vil vi selv?

En gennemgående diskussion er, hvordan man skal prioritere cyklister frem for andre trafikanter. Skal cyklisterne have forkørselsret? Men hvad så med sikkerheden? Vil bilisterne holde tilbage? Ja, argumenteres der – se bare på Holland, dér fungerer det. Nej, siger andre. Hvorfor skal bilisterne holde tilbage, når der kun kommer to cyklister i døgnet? Den erfarne trafikplanlægger Martin siger, at vil man skabe gode cykelforhold, så handler det ofte om at gøre forholdene for alle andre trafikanter gode.

Men er det godt nok, hvis forholdene for cyklister skal være bedre? Er kampen om pladsen især i de større byer ikke så tæt, at vi behøver klarere prioriteringer? Og hvordan får vi vendt den faldende cykelandel uden for de større byer, hvis ikke vi gør mere for cyklisternes fremkommelighed? Den diskussion fortsætter, mens vi er på vej ud ad døren i Idrættens Hus.

Tak til Vej-EU for et godt og yderst relevant kursus.

Næste gang finder kurset sted d. 14. maj 2019 i Aarhus. Hold øje med Vej-EU’s hjemmeside.