Samarbejds- aftale med Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Cykelturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme har underskrevet en samarbejdsaftale om at sikre en god udvikling af cykeloplevelser i Danmark.

Dansk Cykelturisme er derfor fremover strategisk samarbejdspartner for den fond, der skal udvikle kyst- og naturturismen i hele landet. Vi skal være med til at udvikle nye projekter, der kan løfte udbuddet, tilgængeligheden, kvaliteten og markedsføringen af cykeloplevelser i Danmark – og det glæder vi os naturligvis til.

Direktøren for Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted, kommenterer det nye samarbejde sådan her:

“Med en forretningsorienteret tilgang kan cykelturisme få endnu større betydning for aktiv ferie i naturen, og vi kan gøre god brug af Dansk Cykelturismes kompetencer og viden inden for cykeloplevelser.”

Cykelturisme har et uforløst potentiale

Cykelturismen er en naturlig del af kyst- og naturturismen i Danmark, og vi tror på, at en fælles, målrettet indsats kan styrke cykelturismen i Danmark.

”Cykelturisme har et uforløst potentiale, og mange opfatter allerede Danmark som et attraktivt cykelland. Hvis vi kan udbrede den opfattelse og løfte kvaliteten af cykeloplevelser med blandt andet brugervenlig ruteskiltning, opdaterede cykelkort og en cykelvenlig service hos overnatningsmulighederne, vil vi få flere cykelturister, og dermed kan vi styrke turismeerhvervet kommercielt. Vi er overbeviste om, at vi sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme kan gøre en målrettet indsats og forløse potentialet,” fortæller Peter Ole Sørensen, formand for Foreningen Dansk Cykelturisme.