Særlig indsats for de nationale cykelruter

Forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik er blevet enige om en særlig indsats for de nationale cykelruter. Der er på nuværende tidspunkt ubrugte midler på 7,6 mio. kr. der stammer fra tilbageløb fra Cykelpuljen, som kan anvendes til den særlige indsats.

Der kan under den særlige indsats for nationale cykelruter søges (op til 100 %) tilskud til:

· Kvalitetstjek af en national cykelrute

· Udarbejdelse af en skilteplan for en national cykelrute

· Skiltning af en national cykelrute (ny skiltning eller forbedring af eksisterende)

· Omskiltning af strækninger der ophører med at være nationale cykelruter

Ansøgningsskema og vejledning kan findes på dette link.

Ansøgningsfristen er mandag 14. november 2016 kl. 16.00.