Ny bestyrelse i Dansk Cykelturisme

På generalforsamlingen d. 24. marts 2020, som grundet Corona blev afholdt virtuelt, blev en ny bestyrelse sammensat.

Forud for generalforsamlingen havde Erik Dam, afdelingsleder i Business Region Esbjerg, og Lindy Kjøller, tidligere Dansk Ø-ferie nu VisitLolland-Falster, meddelt, at de ønskede at træde ud af bestyrelsen. Derudover var Morten Damgaard Nielsen, chef for erhvervsservice og turisme i Vejle Kommune, og Janne Grønkjær Henriksen, marketingdirektør i VisitDenmark, på valg. Begge opnåede genvalg.

Som kandidater til de to ledige poster pegede bestyrelsen på Birger Kjærbye, ejer af MTB-tours og Onewaybiketours, og Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme. Der var ingen øvrige kandidater til de to poster, og begge blev valgt.

Den nye bestyrelse konstituerede sig efterfølgende med formand og næstformand. Her opnåede både Peter Ole Sørensen, ejer af Crew4U, og Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, genvalg.

Den nye bestyrelse ser dermed sådan ud:

Peter Ole Sørensen, formand

Klaus Bondam, næstformand

Morten Damgaard Nielsen

Janne Grønkjær Henriksen

Birger Kjærbye

Jens Hausted