Indspil til Grøn Mobilitet

I foreningen Dansk Cykelturisme har kommuner, destinationer, organisationer og private aktører siden 2014 samarbejdet og kæmpet for mere cykelturisme og rekreativ cykling i Danmark.

Det er lykkedes os at få sat gang i en god udvikling, som i 2020 foreløbigt kulminerede med i alt 25 mio. kr. til etableringen af et nyt rekreativt netværk i Danmark. Det er et vigtigt skridt på vejen, men vi er langt fra i mål endnu.

Derfor har vi lavet dette indspil til forhandlingerne om Grøn Mobilitet, der forventes at gå i gang efter Påske. I indspillet kommer vi med tre konkrete bud på, hvordan den rekreative cykling og cykelturismen kan styrkes – og samtidigt understøtte hverdagscyklingen.