Cykellandet Danmark

Danmark har et omfangsrigt netværk af rekreative ruter, men det er langtfra alle ruter, som kan tiltrække internationale cykelturister

I forbindelse med projektet ”Gør Danmark til et cyklistparadis” har vi i Dansk Cykelturisme udvalgt en række ruter og nogle enkelte destinationer, som vi mener allerede har eller kunne udvikles til at have potentiale som internationale trækplastre. Ruterne og destinationerne er udvalgt på baggrund af en screening, der tager højde for følgende kriterier:

 • Kvalitet af rute (belægning og vejvisning)
 • Serviceinfrastruktur (overnatning, bespisning og anden service)
 • Kendskab og efterspørgsel hos turister
 • Kommerciel interesse (fra fx turoperatører)
 • Adgangsveje til ruten/destinationen (internationale cykelruter, togstationer, lufthavne)

Ruter med internationalt potentiale:

 • Vestkystruten (Rudbøl-Skagen)
 • Hærvejsruten (Padborg-Viborg-Frederikshavn)
 • Limfjordsruten
 • København-Gedser (som den danske del af København-Berlin-ruten)
 • Ny: Østersøruten (rundtur via Sønderjylland, Sydfyn, Sjælland, Møn og Lolland-Falster og de sydfynske øer)
 • Ny: Kattegatruten (rundtur via Djursland, Østjylland, Nordfyn, Vestsjælland, Samsø, Odden)
 • Ny: Rødby-Helsingør/Munkeruten (som den danske del af Bremen-Hamborg-Lund-ruten)
 • Ny: København-Skagen-ruten (via Odden, Djursland, Hadsund, Frederikshavn)

Destinationer med internationalt potentiale:

 • Bornholm
 • København, Roskilde og Nordsjælland
 • Søhøjlandet (Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Aarhus)
Oversigt over ruter med internationalt potentiale

Oversigt over ruter med internationalt potentiale

Læs mere om Dansk Cykelturismes vision for cykellandet Danmark 2025