Uddannelse og certificering af rutetestere

Vil du være rutetester og dermed medvirke til at udvikle kvaliteten af skiltede cykelruter i Danmark?

Rutetesten gør det muligt at vurdere nationale, regionale og lokale cykelruters tilstand ud fra en række parametre, der har betydning for den rekreative oplevelse af cykelruten. Formålet med rutetesten er at give kommuner og andre vejmyndigheder et nyttigt og anvendeligt værktøj til prioritering af indsatser ved forbedringer af ruter. Certificeringen sikrer en objektiv og uvildig bedømmelse af en given rute, så det bliver lettere for cykelturister at vælge den rute, der lever op til deres forventninger.

Kurset er rettet mod dig, som ønsker at blive uddannet i at gennemføre rutetest af skiltede cykelruter i Danmark. Det kan være du er ansat i en vejafdeling i kommunen, er selvstændig rådgiver på infrastrukturområdet eller er ihærdig cykelentusiast fra f.eks. Cyklistforbundet.

På kurset bliver du klædt på til at gennemføre rutetesten i praksis, samt certificeret rutetestkører. Det betyder, at du med afsæt i den udviklede rutetest fremover kan tilbyde kommuner, Naturstyrelsen og Vejdirektoratet at få gennemført en objektiv rutetest af en given rute.

Kurset varer en dag og består af både teori og praksis. Vi vil blandt andet komme omkring følgende emner:

  • Hvorfor teste? – De danske cykelruter og deres potentiale
  • Gennemgang af parametre
  • En virtuel cykeltur – med testskema
  • En rigtig cykeltur – med testskema
  • Afrunding – feedback

Pris: 2.500 kr/deltager (minimum 10 deltagere)

Kontakt Dansk Cykelturisme for et uforpligtende tilbud.